Hoe en waarom natuurgebieden ?


Misschien zijn mensen als rode bosmieren, eens ze zich ergens thuis voelen houdt niets hen nog tegen om elke vierkante centimeter in te palmen. Her en der worden er snelwegen, woon-, werk- en ontspanningsinfrastructuren neergepoot. Daarmee is niets mis zolang we ons er goed voelen en een leefbare toekomst hebben. Het is nu net dat laatste dat begin de jaren '60 niet meer zo evident bleek te zijn. Als de mens roekeloos blijft omspringen met grondstoffen en plaats (zeg maar met 'Moeder Natuur'), zal dat ons uiteindelijk de das om doen. Het is met deze gedachte in het achterhoofd dat Natuurpunt probeert de natuur veilig te stellen. Dit is niet zo simpel in een geïndustrialiseerd landje!

Ook de regering is er zich van bewust dat er meer groen moet komen en bestaande natuurgebieden moeten worden beschermd. Zo is er o.a. het ruimtelijk structuurplan.
Daarmee is de natuur nog niet verzekerd, een goed beheer is een noodzaak. Om dit te verzekeren is het vaak nodig om diverse gebieden op te kopen (of bv. in pacht te nemen) en om te dopen tot natuurreservaat.

Natuurpunt bezit en beheert op deze manier verschillende natuurgebieden verspreid over gans Vlaanderen. De gebieden worden beheerd door de plaatselijke afdelingen. Zelf beheert onze afdeling (Meetjeslandse Cuesta) een 5-tal natuurgebieden (zie hiernaast voor meer info).

Het nummer van Bos & Hei van december 2004 is volledig gewijd aan onze natuurgebieden.Genieten
Honden-aan-de-leiband-200
van de natuur tijdens een ontspannen wandeling met je hond, het kan. In de meeste gebieden van Natuurpunt zijn honden welkom aan de leiband.

Waarom aan de lijn

• ANDERE BEZOEKERS
Vooral kinderen maar ook volwassenen ervaren loslopende honden als bedreigend, ook al doet jouw hond niets.

• WILDE DIEREN
Zowat alle dieren in de natuur zijn bang voor honden, ook als ze niets doen. Komt een hond te dicht in de buurt, dan schrikken de dieren op en vluchten weg. Dieren die regelmatig worden verstoord, zullen uiteindelijk vertrekken.

• VOGELS
Veel vogels zoeken hun voedsel op de grond, door verstoring van een hond moeten ze opvliegen. Daardoor eten ze minder en het kost ook nog eens veel energie. Als dit vaak gebeurt worden de vogels zwakker en gaan ze minder eieren leggen. Veel weidevogels nestelen in het veld. Op het moment dat ze te vaak verstoord worden, laten ze hun nest achter.

• GRAZEND VEE
In gebieden met begrazing moet ook rekening gehouden
worden met de grazers.

NATUURGEBIED IS GEEN HONDENTOILET
In ons sterk verstedelijkt Vlaanderen worden natuurgebieden steeds meer een hondentoilet. Neem een poepzakje mee, zodat er niets achter blijft in de natuur.

In de meeste Vlaamse gemeenten is het sowieso verplicht je hond aan de lijn te houden.